شرکت فوژان راهبران آتی/خدمات/خدمات مشارکت کنندگان

خدمات مشارکت کنندگان

  • کمک رسانی درباره نحوه مشارکت در هریک از نمایشگاه های تخصصی آلمان
  • کمک رسانی درباره نحوه مشارکت در هریک از نمایشگاه های تخصصی که برگزارکننده آن نمایشگاه های آلمان است
  • معرفی شرکت‌های سازنده غرفه در آلمان
  • معرفی شرکت‌های ترخیص کار
  • تنظیم قرار ملاقات نزد سفارت آلمان در تهران
  • کنترل مدارک متقاضیان درخواست صدور روادید شنگن
  • صدور بیمه نامه مسافرتی سامان
  • ارائه بسته های اطلاع رسانی مورد نیاز مشارکت کنندگان
  • ارائه نقشه شهر و نمایشگاه مورد نظر
  • ارائه بروشور های نمایشگاه مورد نظر

شایان ذکر است علاقمندان به مشارکت در نمایشگاه های بین المللی آلمان می توانند با مطالعه بسته اطلاعاتی زیر حضور موفق و ارتباطات تجاری خود را در این روادید مهم و ارزشمند بین المللی دو چندان کنند.

لینک دریافت بسته اطلاعاتی حضور موفق در نمایشگاه

 

خبرنامه: