اخبار

هدف و آرمان نمایشگاه A+A دوسلدورف

ایمنی در محیط کار

موضوع سلامتی در محیط کار که در نمایشگاه A+A در دوسلدورف طرح می شود شامل دامنه وسیعی از خدمات و محصولات پیشگیری کننده بوده که با هدف کمک به حفظ سلامتی و تندرستی کارکنان به بیشترین میزان ممکن و اجتناب از بیماری های شغلی ابداع شده اند. سی و پنجمین دوره این نمایشگاه تجاری بین المللی که برترین مجمع ایمنی و سلامت شغلی است در تاریخ 17 الی 20 اکتبر 2017 (25 الی 28 مهر 1396) برگزار می شود. در این نمایشگاه، بیش از 50 رویداد با حضور 350 متخصص برجسته سلامت و ایمنی در حوزه های سیاست گذاری، پژوهش و کاربردهای عملی برگزار می شود. بنا به گفته برونو زویینگمن رئیس انجمن فدرال سلامت و ایمنی شغلی آلمان، "تأکید زیادی بر سلامت و ایمنی در شرایط فعلی گسترش فناوری دیجیتال مطرح است." این انجمن برگزارکننده مجمع در نمایشگاه A+A است. بخشی از مجمع نمایشگاه A+A در سال جاری به اثرات اقتصادی روزهای کاری از دست رفته به علت بیماری یا تصادفات اختصاص خواهد یافت. بنا به یافته های مؤسسه فدرال ایمنی و سلامت شغلی آلمان، میانگین روزهای مرخصی استعلاجی کارمندان در سال 2015 برابر بود با 2/15 روز که جمعا 4/587 میلیون روز می شد و به 64 میلیارد یورو افت تولید و از دست رفتن ارزش افزوده به میزان 113 میلیارد یورو انجامید.

فرهنگ سازی مراقبتهای بهداشتی پیشگیری کننده: ترویج دیدگاهی نوین میان کارکنان و مدیران اجرایی

بنا به اظهار پروفسور برنارد زیمولونگ عضو افتخاری هیئت مدیره انجمن حرفه ای روانشناسی ایمنی و سلامت شغلی، وضعیت جاری را می توان به میزان چشمگیری با ارتقای فرهنگ سازمانی معطوف به ارتقای سلامت و ایمنی بهبود داد. وی بر این باور است که "در صورت تأمین حمایت کافی از سوی مدیریت، چنین فرهنگ مراقبتهای بهداشتی پیشگیری کننده در ذهن کارکنان نیز شکل می گیرد. این روند باعث تضمین کاهش چشمگیر در آمار سوانح شده است و تعداد این سوانح حتی در صنایع مستلزم با کار جسمانی سنگین به زیر 10 مورد در هر یک میلیون ساعت کار کاهش یافته است. چنین کاهشی تا چند سال غیرممکن به نظر می آمد." راهبردهای مناسب اجتناب از سوانح را باید با همکاری مدیریت طراحی نموده و صرفا در پی یافتن مقصر نبود. پروفسور زیمولونگ ادامه می دهد که "اتفاقا برعکس می توان از هر سانحه درس گرفت. بحث بر سر آن است که رویه های روزمره کاری را چگونه باید طراحی نموده، آیا مدیریت به اندازه کافی در راستای ترویج آنها تلاش کرده و آنکه مقررات نقض شده اند. لذا باید با کارکنان در خصوص چگونگی اجتناب از چنین شرایطی در آینده صحبت کرد." وی معتقد است که چنین تغییراتی در دیدگاه گام مهمی در جهت استقرار فرهنگی مثبت در برابر اشتباهات بوده که فراتر از سرزنش و مقصریابی افرادی خاص است. طبق گفته پروفسور زیمولونگ، "چنین فرهنگی فقط با حمایت کامل مدیریت رشد و نمو می یابد."

پروفسور زیمولونگ بر این باور است که تغییر نگرش نسبت به سلامت در محیط کار می تواند به کاهش موارد کمردرد و استرس میان کارکنان بی انجامد. او اظهار می دارد که "امروزه همچنان سلامت به عنوان یک مسئله شخصی در نظر گرفته می شود در حالیکه مطالعات زیادی مؤید آن بوده که فرضاً کمردرد را که عامل رایج مرخصی استعلاجی است می توان با اعمال تغییرات در رویه های مرسوم کاری، فعالیت های مدیریتی و اقدامات ارتقای سلامت در محیط کار کاهش داد. در یک بازه دو ساله، تعداد نه اداره مالیاتی در آلمان توانستند موارد کمردرد و همچنین تعداد مرخصی های استعلاجی را میان کارکنان خود پایین بیاورند." این امر نتیجه پروژه ای مشترک مورد حمایت انجمن حرفه ای روانشناسی ایمنی و سلامت شغلی تحت عنوان توسعه یکپارچه شبکه و سازمان و نیروی کار است. پروفسور زیمولونگ ادامه می دهد که "یک عامل تعیین کننده، سازماندهی مجدد رویه های روزمره کاری توسط مدیران ادارات مالیات با همکاری کارکنان و متعاقبا کاهش استرس کاری بوده است." بعنوان مثال، ساعات مراجعات ارباب رجوع در صورت پراسترس بودن تغییر می کردند و برای انجام فعالیت های روزمره اداری میزان تصمیم گیری بیشتری تخصیص می یافت. بنا به گفته پروفسور زیمولونگ، بسیاری از کارکنان برای حفظ سلامت خود اقدامات مسئولانه فعالی را اتخاذ می نمایند. شرکت ها و مدیرانی که مایل به تقویت یا بهبود فرهنگ مراقبت های بهداشتی پیشگیری کننده خود بوده از سمینارهای متعدد مراقبت های بهداشتی پیشگیری کننده صنعت 0/4 در مجمع نمایشگاه A+A امسال بهره مند خواهند شد. اعضای انجمن حرفه ای روانشناسی ایمنی و سلامت شغلی خارج از نمایشگاه نیز دوره های آموزشی و مشورتی ارائه می نمایند.

درمانگاههای روان تنی برای پیشگیری از بیماریهای مرتبط با استرس

یک پرسش اصلی که برای سالیان دراز در دنیای کار مورد غفلت واقع شده بود عبارتست از تعداد کارکنانی که در محیط کار مبتلا به استرس، اضطراب، افسردگی و سایر مسائل سلامت روان می باشند. آمار و ارقام خود بخوبی بیانگر گستردگی مسئله است. بنا به گفته هیلده لیندلوهر، پزشک عمومی مستقر در بیمارستان دانشگاهی کلن و متخصص سلامت شغلی "تخمین زده می شود که در هر سال تقریبا یک سوم بزرگسالان در آلمان از نوعی از مشکلات سلامت روان رنج می برند. این مشکلات انواع مختلف داشته چرا که تقریبا همگان در بازه های مختلف زمانی گرفتار استرس، افسردگی و یا حس عدم امنیت می شوند اما هر چه سریعتر افراد متوجه اخطارهای بدن مانند کمردرد، شکم درد، ناهنجاریهای خواب یا خستگی شوند و به دنبال رفع آنها باشند احتمال مؤثر بودن درمان های مناسب و برخورداری مجدد افراد از کارایی درازمدت هم میان کارکنان و هم میان مدیران بالا می رود." لیندلوهر همچنین دوره های رشد حرفه ای ازجمله روان درمانی، درمان سیستماتیک و مشاوره ارائه می کند.

وی در پنج سال اخیر مشاوره های روان تنی برای کارکنان بعنوان بخشی از خدمات پزشکی داخل بیمارستان ارائه نموده است و با مثبت خواندن تجربه خود می گوید: "این خدمات معطوف به آستانه پایین ارائه شده در بیمارستان ها مورد استقبال قرار گرفته اند. جلسات بصورت خصوصی با افراد و متمرکز بر راه حل بوده اند و با گذراندن فرصت کافی با هر فرد تلاش نموده تا وضعیت وی را کاملا دقیق متوجه شویم." برخی اوقات، یک یا دو جلسه پنجاه دقیقه ای کفایت می نماید اما چنانچه مسئله پیچیده تر بوده و یا نیازمند درمان طولانی تر باشد، دکتر لیندلوهر بیمار را به همکاران خود در شبکه درمانگران ارجاع می نماید. به گفته وی، "بنا به وضعیت فرد، شاید ضرورت داشته باشد که وی بستری شود. در نهایت، برقراری درمانگاه روان تنی در محیط کار اقدامی است مناسب و پزشکان شرکتها حتی المقدور مشروط بر آنکه دوره های آموزشی مناسب گذرانده باشند می توانند در این درمانگاه ها مشغول ارائه خدمات باشند. نهایتاً آنها هستند که محیط کار شرکت خود را شناخته و لذا می توانند توصیه های بسیار خاص را در ارتباط با مسائل مرتبط با محل کار ارائه نمایند."

مؤسسه فدرال ایمنی و سلامت شغلی آلمان در نمایشگاه A+A پروژه تحقیقاتی را پیرامون مختصات درمان روان تنی در محیط کار ازجمله برگزاری جلسات مشاوره معرفی خواهد نمود که تمرکز آن بطور خاص بر مثالی از ایالت فدرال لور سکسونی در آلمان خواهد بود.

مثال های عملی برای کارکنان در سیستم اطلاعاتی رهادات

سیستم اطلاعاتی رهادات حاوی مثال های عملی برای کارفرمایان بوده و به آنها در راستای کمک به افراد مبتلا به انواع معلولیت ها و بیماری های مزمن کمک می نماید. رهادات پروژه ای 25 ساله است که توسط وزارت فدرال کار و امور اجتماعی آلمان ایجاد شده و بخشی از مؤسسه اقتصاد آلمان در کلن می باشد.

تعداد زیادی از تارنماها و پایگاه های اطلاعاتی حاوی مثال های عملی محیط های کاری دوستدار معلولین و امکانات فنی در کنار گزینه های حمایت مالی و اطلاعات بسیار در رهادات موجود می باشند. در پایان ماه ژوئن 2017 (اوایل تیر 1396)، رهادات مجموعه ای از بروشورها را در مورد افسردگی و مشارکت در محیط کار در اختیار عموم قرار خواهد داد.

پترا وینکلمن رئیس یک بخش تخصصی تحت عنوان فرگیری و مشارکت در محیط کار در مؤسسه اقتصاد آلمان می باشد. وی که متوجه ضرورت اینگونه اطلاعات شده بود به این نتیجه رسید که "چنین اطلاعات و دانسته هایی باید به شکلی خلاصه در اختیار کارفرمایان، پزشکان شرکت ها و افراد متأثر و مبتلا قرار گرفته چرا که بسیاری اوقات نیروی کاری مسن، بیمار یا معلول می شوند. این گروه ها نباید جداسازی شوند مخصوصاً از آن جهت که کل مسئله فراگیری و شمول در مقیاس بسیار وسیع بین المللی حتی در صنعت مذکور نیز مورد بحث قرار گرفته است." دلیل دیگر آنکه کارفرمایان امروزه باید علاقه بیشتری به ایجاد محیط کار دوستدار معلولین و تسهیل مشارکت در محیط کار شوند آن است که این امر بخشی از ملزومات حقوقی تحت قوانین و مقررات محیط کار در آلمان شده است. علاوه بر این، کمبود مهارت نیز مطرح بوده و بسیاری از بنگاه های کوچک و متوسط و بنگاه های تجاری مخصوصاً در یافتن افراد برای گذراندن آموزش دچار مشکل شده اند."

بروشور جدید در خصوص افسردگی در محیط کار حاوی توصیه هایی پیرامون مواجهه با بیماری های مرتبط با افسردگی در محیط کار است و در آن به خواننده اطلاعاتی درباره اثرات احتمالی و آنچه باید در مورد افراد افسرده در نظر داشت ارائه می شود. این بروشور همچنین حاوی جزئیات اقدامات حمایتی و راه حل های عملی در مورد طراحی و سازماندهی کار در مواردی که کارفرمایان مبتلا به افسردگی هستند می باشد.

این مجموعه مطالب و منبع وسیع موجود در رهادات در این دور از نمایشگاه A+A ارائه خواهند شد.

پیشاهنگان سلامت برای بنگاههای متوسط

در زمینه ارتقای آگاهی در خصوص مسائل سلامت، بنگاه های کوچک و متوسط همچنان راه درازی را در جلوی خود دارند. یکی از دلایل این قضیه بنا به گفته دکتر اشتفانی آیزر مشاور مرکز فدرال تغذیه آلمان آن است که "این بنگاهها برخلاف شرکت های بزرگ فاقد مسئولان سلامت و ایمنی می باشند." وی در بخش تغذیه سالم و مصرف پایدار بیش از یک سال پروژه ای را تحت عنوان "تغذیه و تندرستی در محیط کار: بنگاه های کوچک و متوسط کارآمد" اجرا کرد که با منابع مالی فدرال برنامه ملی اقدام عمل برخورداری از سلامت در چارچوب ابتکار عمل کشوری تغذیه سالم و تمرین بیشتر حمایت می شد.

تغذیه و تندرستی در محیط کار رویکرد کل نگری است که در این دور از نمایشگاه A+A ارائه خواهد شد و هدف آن تشویق تمرینات جسمانی بیشتر و تغذیه سالم تر در بنگاههای کوچک و متوسط است. آغاز این پروژه در روز سلامت بود. دکتر آیزر اظهار داشت که "آموزش نه فقط برای مدیران بلکه مهمتر از آن برای یک یا دو به اصطلاح پیشاهنگ سلامت از هر یک از 19 شرکت مشارکت کننده برگزار می شود. این پیشاهنگان سپس فعالیت های متعددی را در شرکت های خود مانند پیاده روی یا دو پس از کار و یا خوردن غلات در آبدارخانه شرکت در ساعات استراحت برگزار می نمایند." تعداد 19 شرکت در برنامه تغذیه و تندرستی در محیط کار درگیر بودند و الگوی کلی آن توسط باشگاه روزی یک ساعت آموزش با همکاری مؤسسه ارتقای سلامت در محیط کار تدوین شد. این مؤسسه آموزش پیشاهنگان را برگزار نمود و باشگاه مذکور نیز خبرنامه ای را که حاوی ایده های مختلف برای فعالیت های پس آموزش بود ایجاد کرد.

دکتر آیزر معتقد است که "مسئله مهم ایجاد ساختارهای پایدار در این شرکت ها به عنوان ماحصل کار می باشد." این ساختارها و تجارب خوب شرکت کنندگان مبنای پروژه پیگیری بوده و دوره های آموزشی بعدی نیز در حال طراحی هستند و نهایتا شبکه بهتری مابین پیشاهنگان سلامت ایجاد خواهد شد و گسترش احتمالی پروژه تغذیه و تندرستی در محیط کار برای پوشش نه تنها راین لند بلکه سایر مناطق آلمان در دستورکار قرار خواهد گرفت.

انجمن بیمه سوانح اجتماعی آلمان: عدم پایان مراقبت های بهداشتی پیشگیری کننده در بازنشستگی

اگرچه بسیاری از افراد سال های کاری خود را بدون مشکلات جدی سلامت و با میزان مناسبی از تندرستی به پایان می رسانند اما امکان دارد که مبتلا به بیماری های شغلی باشند. بنا به گفته دکتر ماتیاس کلوکرت رئیس مرکز توانمندی پزشکی شغلی در انجمن حرفه ای مواد خام و صنایع شیمیایی آلمان و رئیس کمیته پزشکی شغلی انجمن بیمه سوانح اجتماعی آلمان، "برخی اوقات، بیماری های شغلی و مرتبط با کار پیش از بروز تنش و فشار خاصی رخ نداده و در بعضی موارد حتی پس از ترک شغل توسط آن فرد اتفاق می افتند." وی نتیجه می گیرد که برخی فعالیت ها را باید با مراقبتهای بهداشتی پیشگیری کننده مطابق با مقررات مراقبتهای بهداشتی شغلی پیشگیری کننده آلمان پیگیری نمود چراکه "کلیه افراد حق بهره مندی از اینگونه مراقبتها را به عنوان بخشی از شغل خود در صورت در معرض مواد خاص سرطان زا یا موتاژن قرار گرفتن دارند. علاوه بر این، کارکنان در وضعیت های خاصی حق برخورداری از مراقبت های بهداشتی پیشگیری کننده را در صورتی که در مشاغل پیشین خود در معرض مواد خطرناک قرار گرفته و یا آنکه شغل آنها به عنوان فرایند یا فعالیت سرطان زا در گروه 1الف یا 1ب تحت مقررات مواد خطرناک آلمان طبقه بندی شده باشند دارند."

در سالهای اخیر، کارفرمایان وظیفه تأمین چنین خدماتی را به شرکت های بیمه سوانح تفویض نموده اند. بیمه گران متعاقباً مراقبت های بهداشتی پیشگیری کننده را از طریق خدمات سازماندهی شده توسط خود ارائه می نمایند. دو نهاد بزرگتر و شناخته شده تر در این زمینه عبارتند از: خدمات سازمانی برای معاینات پیگیری پزشکی و مراقبتهای بهداشتی پیشگیری کننده. دکتر کلوکرت معتقد است که "آنچه باعث تمایز مراقبت های پیگیری بهداشتی پیشگیری کننده از مراقبت های بهداشتی پیشگیری کننده شغلی می شود آن است که دسته اول دیگر بر مشاوره منجمله از طریق توصیه استفاده از دستکش های خاص برای کارگران هنگام سروکار داشتن با بنزن تأکید نداشته بلکه در اسرع وقت به عنوان مثال مشخص کرده که آیا توموری بعلت تماس با مواد سرطان زا ایجاد گشته یا نه زیرا کشف بهنگام تومور اغلب به درمان کارآمد آن کمک می نماید." نمایشگاه A+A شامل عرصه دامنه کامل خدمات ارائه شده توسط بیمه گران قانونی سوانح در خصوص مراقبت های پیگیری بهداشتی پیشگیری کننده می باشد. همچنین راه اندازی تارنمای مراقبتهای بهداشتی پیشگیری کننده به عنوان روش جمع آوری اطلاعات و تأمین دسترسی به سازمان های مربوطه و انجمن های بیمه کارفرمایان مورد بحث قرار خواهد گرفت. این تارنما امکان اجرای وظیفه از سوی کارفرمایان در خصوص تأمین مراقبت های پیگیری بهداشتی پیشگیری کننده را از طریق تفویض اختیار به بیمه گران سوانح تسهیل می نماید.

جلوگیری از بیماری های شغلی ناشی از نور مصنوعی

تعداد فزاینده ای از افراد مشغول کار تحت شرایط نورپردازی مصنوعی هستند و در واقع آنها نور طبیعی روز را کمتر و کمتر می بینند. نمونه های این مورد عبارتند از کار در مرکز خرید یا سالن بزرگ و یا بخشهای مرافبت ویژه بیمارستان ها و یا مجموعه مشاغل شیفت شب. از این رو، متخصصین ایمنی و سلامت شغلی به تمرکز بیشتر بر نورپردازی مصنوعی شبیه چرخه روز و شب انسان روی آورده اند. به گفته انجلا یانوویتس معاون رئیس کمیسیون ایمنی و سلامت شغلی و استانداردسازی، "احتمال دارد که نور اشتباه در اوقات اشتباه منجر به خستگی در طی روز و ناهنجاری های خواب در طی شب شود و خطر بروز سانحه را افزایش دهد. نمونه این قضیه، نور آبی تلفن های هوشمند است چراکه اگر پس از تاریکی ایمیل چک شود، این نور ممکن است سیگنال غلط آن را داده که مجددا وقت سرحال شدن است."

بنا به گفته یانوویتس، "نور همیشه روشن بر بیولوژی ما تأثیرگذار است زیرا نور برای بینایی ما اهمیت زیادی دارد و زمان بندی را برای چرخه روز و شب ما تعیین می نماید. چشم انسان دارای سلول های مخصوص برای پردازش نور است که تولید هورمون در بدن های ما را کنترل می نمایند. به عنوان نمونه، ملاتونین هورمونی است که به ما حس خستگی می دهد و سطح فعالیت ما را پایین می آورد. از طرف دیگر، سلامت ما نیز متأثر از نور است."

۲۳ خرداد ۱۳۹۶ ۱۰:۵۶
تعداد بازدید : ۱,۸۶۴

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

خبرنامه: