شرکت فوژان راهبران آتی/پرسش های متداول

پرسش های متداول | شرکت فوژان راهبران آتی

فهرست گروه بندی ها

پرسش های متداول

آیا دارنده کارت سبز (Green Card) آمریکایی یا کانادایی برای ورود به حوزه شنگن به عبارتی ورود به کشور آلمان، نیاز به دریافت روادید شنگن دارد.

بلی. ولیکن دارندگان گذرنامه آمریکایی یا کانادایی نیازی به دریافت روادید شنگن ندارند.

آیا مشخصات فنی/قیمت کالاهای نمایشگاهی هر یک از غرفه گذاران در شرکت فوژان راهبران آتی موجود است؟

خیر. برای کسب آگاهی از انواع کالا، مشخصات و قیمت تولیدات شرکت کنندگان در نمایشگاه ها، باید کتاب ویژه (کاتالوگ) آن نمایشگاه را از مسئول مربوطه در شرکت فوژان راهبران به صورت امانی دریافت نموده و جهت کسب این قبیل اطلاعات رأساً با شرکت 
مورد نظر تماس یا مکاتبه فرمایند.

آیا شرکت فوژان راهبران آتی در نمایشگاه هایی که در آلمان تشکیل می شود، دارای غرفه اطلاعاتی می باشد.

خیر. ما در هیچ یک از نمایشگاه های آلمان دارای غرفه اطلاعاتی نمی باشیم.

آیا وجه کارت ورودی نمایشگاه پس از پیش خرید یا خرید قطعی به مشتری مسترد می گردد؟

خیر، وجه کارت ورودی نمایشگاه تحت هیچ عنوان چه در حالت پیش خرید چه در حالت خرید قطعی، مسترد نمی گردد.

آیا زمانی که برای دومین یا چندمین بار از سفارت آلمان درخواست صدور روادید می شود، باید همه مدارک را ارائه کرد.

بلی، در هر نوبت اقدام، باید کلیه مدارک را ارائه نمایند.

آیا بازدید از دو نمایشگاه متوالی با استفاده از روادیدی که سفارت آلمان در تهران صادر می کند، امکان پذیر است؟

بلی، به شرط آن که فاصله برگزاری دو نمایشگاه حداکثر یک هفته باشد و از نظر موضوعی با هم مطابقت داشته باشند.

آیا بهای کارت ورودی نمایشگاه در تهران و در محل نمایشگاه در آلمان یکسان است؟

خیر، شرکت فوژان راهبران به عنوان نماینده انحصاری نمایشگاه در ایران، کارتها را با نرخ ارزان تری (تا حدود 50% ارزان تر) عرضه می کند.

آیا می توان درخواست روادید طولانی کرد؟

خیر. مگر آن که متقاضی دعوتنامه از یک شرکت آلمانی داشته باشد.

روادید نمایشگاهی برای چه مدتی صادر می شود؟

شروع روادید نمایشگاهی 2 روز قبل از آغاز نمایشگاه تا 4 روز پس از پایان نمایشگاه خواهد بود و سقف آن 14 روز است.

آیا متقاضی بازدید از نمایشگاه می تواند برای همسر و یا فرزند خود از سفارت آلمان درخواست صدور روادید نمایشگاهی کند؟

خیر، به شرط آن که آنان نیز در یکی از رشته های مرتبط با موضوع نمایشگاه مورد نظر شاغل باشند. در چنین شرایطی فرد متقاضی واجد شرایط محسوب می شود.

خبرنامه: