خدمات بازدیدکنندگان

  • ارائه فهرست مدارک و فرم های مورد نیاز جهت اخذ روادید نمایشگاهی
  • ارائه کارت های ورودی نمایشگاه ها با نرخ ریال
  • کنترل مدارک متقاضیان درخواست صدور روادید شنگن
  • صدور بیمه نامه مسافرتی
  • صدور بلیط هواپیما توسط شریک مسافرتی رسمی شرکت فوژان راهبران آتی
  • کلیه امور مربوط به اقامت و هتل توسط شریک مسافرتی رسمی شرکت فوژان راهبران آتی
  • ارائه بروشورهای اطلاع رسانی
خبرنامه: